office@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

IPP Management

Contact Us

Office
IPP Management sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Tel.

Email

Skype

www

 

Blog

 

+48 22 219 85 80

office@ippmanagement.pl

ippmanagement

ippmanagement.com

ippmanagement.pl

decisionmakers.pl

 

 

IPP MANAGEMENT

 

IPP Management sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602221, NIP 525-26-47-962, REGON 36375620200000, kapitał zakładowy wynosi 6000 zł opłacony w całości